Trang chủBẢNG GIÁCác dự án → Dự án Khu đô thị mới Xa La

Dự án Khu đô thị mới Xa La

Chủ đầu tư: Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu
Diện tích: 209.480  m2

Khối lượng bê tông cấp cho dự án: ~ 10.000 m3
xala
 
Chủ đầu tư: Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu
Diện tích: 209.480  m2

Khối lượng bê tông cấp cho dự án: ~ 10.000 m3
Trang chủBẢNG GIÁCác dự án → Dự án Khu đô thị mới Xa La