Trang chủGiới Thiệu → Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Hợp Thành là đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm, sản xuất các sản phẩm
từ gỗ, cho thuê và thực hiện các dịch vụ về máy móc, thiết bị xây dựng… Trải qua gần 05 năm hoạt động và phát triển, chúng tôi đáp ứng ngày
càng tốt hơn mọi nhu cầu của Quý khách hàng tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh…
Với đội ngũ Lãnh đạo và CBCNV đầy tâm huyết, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, chúng tôi đặc biệt trú trọng về chất lượng
sản phẩm, tạo uy tín với khách hàng,nâng cao thương hiệu của công ty.
Với mong muốn được Hợp tác – Phát triển, chúng tôi luôn cam kết cung cấp những sản phẩm đạt Chất lượng tốt nhất, Dịch vụ tốt nhất và Giá thành hợp lý nhất.

gioithieu

Bê tông hợp Thành - Kết nối mọi công trình

Hop Thanh investment & commercial joint stock company specializes in manufacturing and trading building materials, commercial concrete, wooden products ,
leasing and implementing services on building machinery and equipment. After nearly 05 years of operation and development, we have better met the needs of
customers in Hanoi, Thai Nguyen, Bac Ninh, Quang Ninh and etc.
With a team of leaders and stas who are enthusiastic and experienced in manufacture and construction, we attach special importance to product quality,
credibility creation to customers and company brand enhancement.
With a desire of Cooperation - Development, we are committed to providing products with the best quality, the best service and the most reasonable price

Trang chủGiới Thiệu → Giới thiệu chung