Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng cầu đường

Xây công trình dân dụng, thủy lợi

Điện năng lượng mặt trời

Khai thác mỏ than

Dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát