Bộ GTVT đề nghị gỡ khó tài chính cho 10 Ban QLDA

Hiện nay, hoạt động của các Ban QLDA đang gặp nhiều vướng mắc trong thời gian chờ xem xét, phê duyệt phương án tự chủ tài chính…

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính liên quan đến phương án tự chủ về tài chính giai đoạn năm 2022 – 2026 và dự toán thu, chi năm 2022 của các Ban QLDA.

Các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính do kinh phí hoạt động theo dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm 2022 đã hết, trong khi đó phương án tự chủ về tài chính chưa được phê duyệt – Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, căn cứ quy định Nghị định số 60/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GTVT đã có các văn bản đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến xác định mức độ tự chủ về tài chính tự đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2) giai đoạn năm 2022 – 2026 cho 10 Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT.

Bộ GTVT quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 30/6/2022.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính sớm có ý kiến xác định mức độ tự chủ về tài chính của các Ban QLDA để có cơ sở quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị theo quy định.

Đề cập đến tình hình thu, chi hiện nay, Bộ GTVT cho biết các Ban QLDA đang thực hiện quản lý rất nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Trong đó, có dự án quan trọng quốc gia là Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông (giai đoạn 2017 – 2020 là 11 dự án thành phần, giai đoạn 2021 – 2026 là 12 dự án thành phần) đang triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ với tiến độ rất gấp.

Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các Ban QLDA trong thời gian lập, trình duyệt phương án tự chủ về tài chính, Bộ GTVT đã tạm phê duyệt dự toán thu, chi QLDA năm 2022 cho các Ban QLDA với kinh phí trong thời gian 6 tháng.

Đến nay, kinh phí hoạt động theo dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm 2022 cho các Ban QLDA đã hết, trong khi đó phương án tự chủ về tài chính chưa được phê duyệt.

Nhằm có kinh phí thực hiện nhiệm vụ, một số Ban QLDA đã chủ động tự phê duyệt dự toán chi phí QLDA nhưng Kho bạc nhà nước không chấp thuận thanh toán.

Trước khó khăn trên, Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài chính thống nhất giao cho các Ban QLDA được chủ động phê duyệt dự toán chi phí QLDA làm cơ sở giải ngân, thanh toán, duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị trong thời gian phương án tự chủ về tài chính chưa được duyệt.

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Ban QLDA Thăng Long thừa nhận thực trạng nêu trên và cho biết, đơn vị này cùng một số Ban QLDA đang tiếp tục đề xuất Bộ GTVT duyệt dự toán để các đơn vị có dòng tiền hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian chờ phê duyệt phương án tự chủ tài chính.

Theo https://www.baogiaothong.vn