Thái Lan hỗ trợ công ty khởi nghiệp phát triển AI

Các công ty khởi nghiệp tại Thái Lan sẽ có đủ nền tảng và công cụ để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Đó là cam kết của Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Thái Lan nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số.
Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Thái Lan cho biết đã thành lập một nền tảng có tên là trí tuệ nhân tạo (AI) Thái Lan nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ở nước này, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh của đất nước.
Theo đó, chương trình trí tuệ nhân tạo Thái Lan sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo như trung tâm dữ liệu chính phủ và dịch vụ đám mây, nền tảng trí tuệ nhân tạo để các nhà phát triển mở rộng quy mô trí tuệ nhân tạo của riêng họ.
Trong khi đó, Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Thái Lan, với tư cách là chuyên gia trí tuệ nhân tạo quốc gia, hướng tới mục tiêu hỗ trợ tất cả các cơ quan chính phủ triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp chính phủ có thể được công nhận một cách đầy đủ là một chính phủ kỹ thuật số với các dịch vụ kỹ thuật số.
Ngoài ra, cơ quan này cũng kỳ vọng khu vực công sẽ trở thành cơ hội kinh doanh cho khu vực tư nhân và ngược lại, khu vực tư nhân sẽ trở thành nguồn chính để thúc đẩy các dịch vụ kỹ thuật số.
Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Thái Lan cũng khẳng định trí tuệ nhân tạo là cần thiết để biến nước này thành một xã hội kỹ thuật số thực sự; đồng thời nhấn mạnh mục đích của kế hoạch này là cung cấp cho tất cả người dân Thái Lan một không gian hợp lý, các công cụ cần thiết để tạo ra những đổi mới và công nghệ của riêng họ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Theo vtv.vn