Hà Nội “chốt” mốc lập chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4

Hà Nội triển khai tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố chia làm 4 đoạn.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của ông Dương Đức Tuấn – Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp xem xét, chỉ đạo triển khai công tác lập chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn.
Theo đó, việc triển khai tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố chia làm 4 đoạn. Đoạn 1: Từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18 (dài khoảng 11km): UBND thành phố đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 18/7/2022.
Đoạn 2: Từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 32 (dài khoảng 9,6km): UBND thành phố yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, gửi Sở Quv hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 30/7/2022.

Đoạn 3: Từ Quốc lộ 32 đến Quốc lộ 6 (dài khoảng 17,77km): đã được UBND thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ từ năm 2012. Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có tờ trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung chỉ giới đường đỏ nút giao giữa tuyến đường Vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long. Để bảo đảm tính khả thi, thống nhất đồng bộ trên toàn tuyến, thành phố giao Sở Quv hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng tiếp tục rà soát, đánh giá hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được UBND thành phố phê duyệt nêu trên, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
Đoạn 4: Từ Quốc lộ 6 đến cầu Mễ Sở có tổng chiều dài khoảng 19,5km, chia làm 2 phân đoạn. Phân đoạn 1 (dài khoảng 15km) đoạn từ Quốc lộ 6 đến Quốc lộ 1A: UBND thành phố đã có Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 phê duyệt chỉ giới đường đỏ.
Phân đoạn 2 (dài khoảng 4,5km) đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở: các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất đề xuất lựa chọn Phương án 3 (trong 3 phương án nghiên cứu hướng tuyến) phù hợp với định hướng Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch liên quan cũng như phù hợp với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16-6-2022.
“Hướng tuyến bảo đảm cơ bản các yêu cầu kỹ thuật, tránh các tuyến điện cao thế, di tích chùa Xâm Động (đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng), khớp nối với hướng tuyến đường Vành đai 4 thuộc địa giới hành chính tỉnh Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt cắm mốc và công bố công khai.
UBND thành phố thống nhất với đề xuất nêu trên và giao Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện; Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duvệt trước ngày 15/8/2022.
Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc dự thảo văn bản của UBND thành phố gửi xin ý kiến thống nhất của Bộ GVT đối với hướng tuyến đường được thống nhất lựa chọn theo phương án nêu trên”, văn bản của UBND TP nêu.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.
Quy mô đầu tư khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần, trong đó tổng mức đầu tư Dự án là 85.813 tỷ đồng.
Theo baogiaothong.vn