Công ty Khai Thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND huyện Lương Tài
– Công ty cổ phần đầu tư Khai Thác Cảng tài trợ lập quy hoạch 1/500
– Diện tích: Khoảng 4,74 ha.