Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1)

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1)

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cục Hàng hải Việt Nam
– Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng
– Tổng mức đầu tư: 90.184. 565.000 đồng

Được biết, Cảng biển Hải Phòng được xác định là cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực phía Bắc. Vì vậy khi tuyến kênh Cái Tráp được nâng cấp sẽ tiếp nhận được hầu hết các phương tiện vận tải nội địa và tàu biển cỡ nhỏ 1.000-3000DWT. Khi đó, kênh Hà Nam sẽ được ưu tiên chạy các tàu có trọng tải lớn, giảm thiểu ách tắc, nguy cơ mất an toàn hàng hải trên tuyến.
IMP