Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu, chờ đợi cho tàu và các bến cảng trên sông Soài Rạp

Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu, chờ đợi cho tàu và các bến cảng trên sông Soài Rạp theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí không sử dụng ngân sách nhà nước.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cục Hàng hải Việt Nam
– Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng
– Tổng mức đầu tư: 851.566.780.000 đồng

Được biết, việc triển khai nạo vét khu neo đậu Soài Rạp giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng tuyến luồng dọc sông Soài Rạp. Qua đó các tàu biển có trọng tải đến 30.000 DWT đầy tải và tàu 50.000 DWT có thể ra vào thuận lợi hơn.
IMP